Behandling af patienter med Modic forandringer.

Første skridt i behandlingen er, at identificerer hvilken form for Modic forandringer patienten har. Der er sandsynligvis 3 årsager til Modic forandringer, 1. den inflammatorisk/reumatologiske, 2. den mekaniske og 3. den bakterielle. Disse årsager er videnskabeligt beskrevet i artikel 1.

1. Behandlingen af inflammatorisk/reumatologiske Modic forandringer

Der findes visse former for rygsøjlegigt som for eksempel en sygdom der hedder Mb. Becterew. Hos patienter der har denne sygdom, kan man meget hyppigt observerer Modic forandringer, og det vil ofte stå i MR-beskrivelsen. Disse Modic forandringer har et meget typisk udseende, så man kan skelne dem fra de andre former for Modic forandringer. Hvis man har enhver form for rygsøjlegigt er det vigtigt at blive henvist til en reumatolog, og at han/hun forestår behandlingen af denne sygdom.

2. Behandlingen af mekaniske Modic forandringer.

Der er visse sygdomme i ryggen som for eksempel en fremadskridning af en ryghvirvel i forhold til en anden hvirvel (spondylolistese), eller en rotation i ryghvirvlerne (scoliose), med flere årsager, hvor der kan opstå Modic forandringer. Dette skyldes sandsynligvis et voldsomt træk og beskadigelse i endepladerne, dette kan give Modic forandringerne. Disse årsager er videnskabeligt beskrevet i artikel 1og 2. I nogle tilfælde kan man behandle med biostimulerende laser. Det kan ikke kurerer den tilgrundliggende årsag som for eksempel fremadskrivningen af ryghvirvlerne. Men det kan nedsætte den inflammatoriske proces og øge knogleophelingen så patienten oplever en smertelindring.

3. Behandlingen af bakterielle Modic forandringer.

Modic forandringer kan også opstå som følge af en bakteriel infektion af en discus i forbindelse med en discus prolaps. Man kan godt have haft en discusprolaps uden at have haft bensmerter. Flere studier har vist denne sammenhæng du kan læse mere i artikel 3,4,5,6.

For at en teori omkring en sygdom er troværdig, er det vigtigt at den kan bekræftes i dyreforsøg. Den bakterielle teori er bekræftet i to studier. En forskergruppe fra Kina tog bakterier fra et menneske der havde udviklet Modic forandringer efter en discus prolaps og sprøjtede disse bakterierne ind i discus på kaniner. Forsøget viste at bakterierne kunne fremkalde Modic forandringer, (se artikel 7). Det samme har en forskergruppe i San Fransisco i Californien også vist, og i et andet dyr. De har også taget bakterier fra discus et menneske der havde udviklet Modic forandringer efter en discus prolaps. Disse bakterier har de sprøjtet ind i discus på rotter. I løbet 14 dage viste MR-scanningerne af rotterne at de havde udviklet Modic forandringer, (se artikel 8)

I januar 2016 har en forskergruppe offentliggjort en gennemgang alt litteraturen omkring dette område og lavet et såkaldt review. Gruppen konkluderer at ” kolonialisering af bestemte bakterier i discus kan være en at årsagerne til bensmerter, Modic forandringer og lændesmerter. Nogle patienter kan få betydelig lindring af deres lændesmerter, Modic forandringerne forsvinder og ben smerterne forsvinder efter antibiotika behandling”, (se artikel 9)

Ofte er behandlingen af infektion med bakterier antibiotika. Det første forsøg, med antibiotika og meget grundig patientinformation omkring adfærd, til patienter med bakterielle Modic forandringer blev udført på Rygforskningscenteret i Ringe af Hanne Albert og blev publiceret i 2008. Her viste man at der var en god effekt af behandlingen (se artikel 10)

I 2013 publicerede Hanne Albert den første klinisk kontrollerede undersøgelser af 162 patienter. I studiet blev der givet enten placebo eller forskellige doser af antibiotika, og meget grundig patientinformation omkring adfærd. Der blev målt på et stort antal parametre fra smerter, blodprøver til MR-scanningerne. På alle de målte parameter viste det sig, at der var høj signifikant effekt af behandlingen, (se artikel 11)

I 2015 blev nummer 2 klinisk kontrollerede undersøgelse offentliggjort af en ortopædkirurgisk forskergruppe i Iran. I dette kliniske kontrollerede studie fik 71 patienter med Modic forandringer efter en tidligere discus prolaps enten antibiotika eller placebo i 100 dage. Resultaterne var stort set identiske til det danske studie, (se artikel 12).

 
Antibiotikabehandlingen ligeså effektiv til patienter med Modic type 2 som til de patienter der har Modic type 1 og blandede type 1 og 2. Forklaringen er som tidligere nævnt, at man tidligere skelnede skarpt mellem om patienter havde Modic type 1 eller Modic type 2. Men den nyeste forskning har vist, at det der afgør typen af Modic forandringer hovedsageligt er typen af MR-scanner patienterne har fået taget deres billeder i. Der findes to typer af MR-scanner en lavfelt MR-scanner og en højfelt MR-scanner, det er styrken på magneten der afgør om det er høj eller lavfelt. Professor Tom Bendix på Videncenter for Rygsygdomme og Radiolog Joan Solgård Sørensen har udført et meget elegant studie. I studiet MR-scannede de 20 patienter alle med Modic forandringer, både i en høj- og en lavfelt MR-scanner. Groft sagt viste studiet, at den samme patient der på billederne fra en lavfelt MR-scanner havde Modic type 1 forandringer, havde Modic type 2 forandringer billederne fra højfelt MR-scanner. Det betyder, at vi ikke kan stole på den klassificering i type 1 og type 2 som man tidligere har delt Modic forandringer i. Nu beskrives det som Modic forandringer uafhængigt at type, (se artikel 13).
 
Videnskabelige artikler til fordybelse. 

1. Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses. 2008;70:361-8. Epub 2007 Jul 10.
2. Adams MA et al. Stress distribution s inside intervertebral discs. The effect of age an degeneration. The Journal of bone and joint surgery. British volume 1996;78:965-972.
3. Albert HB, Manniche C. Modic changes following lumbar disc herniation. Eur Spine J. 2007;16:977-82. Epub 2007 Mar 3.
4. Stirling A, Worthington T, Rafiq M et al.: Association between sciatica and
Propionebacterium acnes. Lancet 2001;357:2024-2025.
5. Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, Pedersen MB, Nørgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche S, Elliott T. Is nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations which leads to Modic changes in the adjacent vertebrae?Eur Spine J. 2013;22:690-6. Epub 2013 Feb 10.
6. Urquhart DM, Zheng Y, Cheng AC, Rosenfeld JV, Chan P, Liew S, Hussain SM, Cicuttini FM. Could low grade bacterial infection contribute to low back pain? A systematic review. BMC Med. 2015 Jan 22;13:13. doi: 10.1186/s12916-015-0267-x. Review
7. Zhe Chen, Yuehuan Zheng,Ye Yuan, Yucheng Jiao, Jiaqi Xiao, Zezhu Zhou, and Peng Cao.Modic Changes and Disc Degeneration Caused by Inoculation of Propionibacterium acnes inside Intervertebral Discs of Rabbits: A Pilot Study. BioMed Research International, Volume 2016 (2016), Article ID 9612437
8. Stefan Dudli, Ellen Liebenberg, Sergey Magnitsky, Steve Miller, Sibel Demir-Deviren, Jeffrey C Lotz. Propionibacterium acnes infected intervertebral discs cause vertebral bone marrow lesions consistent with Modic changes. J Orthop Res. 2016 Apr 21. doi: 10.1002/jor.23265. [Epub ahead of print]
9. Zhe Chen, Peng Cao, Zezhu Zhou, Ye Yuan, Yucheng Jiao, Yuehuan Zheng, Overview: the role of Propionibacterium acnes in nonpyogenic intervertebral discs, International Orthopaedics, pp 1-8, First online: 28 January 2016, Review Article
10. Albert HB, Manniche C, Sorensen JS. Deleuran BW. Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study. Br J Sports Med. 2008:42:969-73. Epub 2008 Aug 21.
11. Albert HB , Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic Type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013;22:697-707. Epub 2013 Feb 13.
12. Mohanned A. Al-Falahi, Mohammed H. Salal, Dhiaa M. Abdul-Wahab. Antibiotic Treatment in Patients with Chronic Low Back Pain and Vertebral Bone Edema (Modic Type I Changes): A Randomized Clinical Controlled Trial of Efficacy. The Iraqui postgraduate Medical Journal vol. 13, no 13 pp 390-398, 2014.
13.Bendix T, Sorensen JS, Henriksson GA, Bolstad JE, Narvestad EK, Jensen TS. Lumbar modic changes-a comparison between findings at low- and high-field magnetic resonance imaging.Spine (Phila Pa 1976). 2012 Sep 15;37(20):1756-62. Erratum in: Spine (Phila Pa 1976). 2013 May 20;38(12):E766.
 
Siden er sidst opdateret d. 15 08-2022
  Modicklinikken | Jernbanegade 4, 3. sal, 5000 Odense C.  | Tlf.: 21 83 04 43