Biostimulerende laser


Laser forbinder de fleste mennesker med noget, der skærer eller noget drabeligt stjernekrigsagtigt. Derfor undrer de sig med god grund over, hvordan man kan behandle forskellige lidelser i kroppen med laser. Men laser er udelukkende en betegnelse for lys der har samme bølgelængde, og som udsendes parallelt og følges ad i bølgerne (coherent).

Første skridt i behandlingen er, at identificerer hvilken form for Modic forandringer patienten har. Der er sandsynligvis 3 årsager til Modic forandringer.

Behandling af patienter med Modic forandringer

Første skridt i behandlingen er, at identificerer hvilken form for Modic forandringer patienten har. Der er sandsynligvis 3 årsager til Modic forandringer.

1. den inflammatorisk/reumatologiske
2. den mekaniske
3. den bakterielle.

Disse årsager er videnskabeligt beskrevet i artikel 1.
 

1. Behandlingen af inflammatorisk/reumatologiske Modic forandringer

 
Der findes visse former for rygsøjlegigt som for eksempel en sygdom der hedder Mb. Becterew. Hos patienter der har denne sygdom, kan man meget hyppigt observerer Modic forandringer, og det vil ofte stå i MR-beskrivelsen. Disse Modic forandringer har et meget typisk udseende, så man kan skelne dem fra de andre former for Modic forandringer. Hvis man har enhver form for rygsøjlegigt er det vigtigt at blive henvist til en reumatolog, og at han/hun forestår behandlingen af denne sygdom.
 

2. Behandlingen af mekaniske Modic forandringer

 
Der er visse sygdomme i ryggen som for eksempel en fremadskridning af en ryghvirvel i forhold til en anden hvirvel (spondylolistese), eller en rotation i ryghvirvlerne (scoliose), med flere årsager, hvor der kan opstå Modic forandringer. Dette skyldes sandsynligvis et voldsomt træk og beskadigelse i endepladerne, dette kan give Modic forandringerne. Disse årsager er videnskabeligt beskrevet i artikel 1 og 2. I nogle tilfælde kan man behandle med biostimulerende laser. Det kan ikke kurere den tilgrundliggende årsag som for eksempel fremadskrivningen af ryghvirvlerne. Det kan dog nedsætte den inflammatoriske proces og øge knogleophelingen så patienten oplever en smertelindring.
 

3. Behandlingen af bakterielle Modic forandringer

 
Modic forandringer kan også opstå som følge af en bakteriel infektion af en discus i forbindelse med en discus prolaps. Man kan godt have haft en discusprolaps uden at have haft bensmerter. Flere studier har vist denne sammenhæng du kan læse mere i artikel 3,4,5,6.

For at en teori omkring en sygdom er troværdig, er det vigtigt at den kan bekræftes i dyreforsøg. Den bakterielle teori er bekræftet i to studier. En forskergruppe fra Kina tog bakterier fra et menneske der havde udviklet Modic forandringer efter en discus prolaps og sprøjtede disse bakterierne ind i discus på kaniner. Forsøget viste at bakterierne kunne fremkalde Modic forandringer, (se artikel 7). Det samme har en forskergruppe i San Fransisco i Californien også vist, og i et andet dyr. De har også taget bakterier fra discus et menneske der havde udviklet Modic forandringer efter en discus prolaps. Disse bakterier har de sprøjtet ind i discus på rotter. I løbet 14 dage viste MR-scanningerne af rotterne at de havde udviklet Modic forandringer, (se artikel 8)

I januar 2016 har en forskergruppe offentliggjort en gennemgang alt litteraturen omkring dette område og lavet et såkaldt review. Gruppen konkluderer at ” kolonialisering af bestemte bakterier i discus kan være en at årsagerne til bensmerter, Modic forandringer og lændesmerter. Nogle patienter kan få betydelig lindring af deres lændesmerter, Modic forandringerne forsvinder og ben smerterne forsvinder efter antibiotika behandling”, (se artikel 9)

Evidens for at antibiotikabehandling til patienter med Modic forandringer er effektiv
Vi bliver ofte præsenteret for bemærkningen ” Der er ingen evidens for antibiotikabehandling til patienter med Modic forandringer”. Når vi så spørger ”hvor ved du det fra, har du læst litteraturen”. Får vi som regel svaret ”Det har jeg hørt”. Ingen der siger den sætning har sat sig ind i den videnskabelige litteratur om behandlingen, men udtaler sig ud fra det som de har lyst til at tro på.
Bakterielle Modic forandringer opstår som følge af en discus prolaps, og der er udført mere en 30 videnskabelige studier der viser, at der er bakterier i discus prolapsvævet når man har en discus prolaps. Der er så mange artikler om emnet at man har samlet dem i såkaldte reviews der kan læses i artikel 10,11,12.

Videnskabeligt har man en regel om at om, at for at bevise, at Modic forandringer er resultatet af en ægte infektion, så skal infektionen opfylde nogle kriterier. Et af kriterierne at bakterierne findes i den organisme der er syg, et andet er at man kan isolere bakterien fra den syge organisme. Det er vist i de ovenstående artikler.
Et tredje kriterium er at bakterien skal kunne isoleres fra en syg organisme og dyrkes i en ren kultur, og derefter forårsage sygdommen når den indføres i en sund organisme. Dette er vist i blandt andet to dyrestudier. En kinesisk forsker Chen, læs artikel 13, var den første der viste, at når Propioni Acnes bakterier udtaget af en discus hos en patient med en bakteriel Modic forandringer, og disse bakterier blev sprøjtet ind i disci på kaniner, så udviklede kaninerne Modic forandringer. En
amerikansk forsker, Dudley, artikel 14 har vist præcis det samme i rotter.
Så Modic forandringer opfylder de medicinske kriterier for at være en ægte bakteriel infektion.
 

Behandling af Modic forandringer med antibiotika

 
Hvis væv/et organ er inficeret med bakterier, vil det i de fleste tilfælde lede til, at man giver patienten en behandling med antibiotika som for eksempel ved lungebetændelse og mellemørebetændelse.

Der er indtil nu udført 10 studier der evaluerer effekten af antibiotika behandling til patienter med Modic forandringer. Der er udført to Klinisk kontrollerede studier med lang tids opfølgning, se artikel 15,16/17, og et klinisk kontrolleret studie med korttidsopfølgning, se artikel 18. Desuden er der udført syv studier hvor man ikke trækker lod, men giver alle patienterne antibiotika. Derefter evaluerer men patienternes smerter og funktion efter en fastlagt tidssum. Der er followup resultater på de seks af de syv af studier, se artikel 19-25.


Publikationen af Bratens studie medførte en storm af kommentarer i det publicerende tidsskrift og på medierne se artikel 26,27. Der er tre paradokser, det ene er at Braten et al hævder at de reproducerer Albert et al studiet. Men de inkluderer en anden gruppe patienter, giver et andet antibiotikum, en anden dosis, bruger forskellige spørgeskemaer, undlader at publicere resultater der er indsamlet og deres patienter er ikke nær så hårdt ramte som i Albert studiet. Desuden hævder de i konklusionen at der ikke er klinisk relevant forskel mellem grupperne, selvom der er statistisk signifikant forskel, fordi de sætter et usædvanligt højt cut point for at resultatet skal være klinisk relevant. Sidst men ikke mindst har dele af forskergruppen senere publiceret resultater baseret på de samme tal, og er kommet til andre konklusioner, nemlig at antibiotika behandlingen hjælper på alle patienterne, læs artikel 17.
 

Konklusion

 
Der findes 3 kliniks kontrollerede studier, samt 7 studier hvor man giver alle patienterne antibiotikabehandling, der entydigt viser, at antibiotika reducerer smerterne og forbedre funktionsniveau hos patenter med Modic forandringer.
Det er meget opløftende, at ingen af studierne viser manglende effekt, eller at behandlingen er skadeligt.
Dette er meget positivt, idet med anden medicin og ved andre sygdomme, ser man ofte en blanding af modsatrettede resultater hvor der er både negative og positive studier.
Når man ser forskningsresultaterne for meget hyppigt udskrevne mediciner som for eksempel antidepressiva, eller livslangt indtag af Satiner til nedsættelse af kolesterol niveau, så er der ingen af disse stoffer der kan matche de resultater der er vist ovenståendes.
For ikke at nævne morfica, der ofte bliver udskrevet som smertelindrene, og stoffet giver som regel en effektiv smertelindring, men morfica har i fx i USA dræbt flere mennesker, end USA har mistet af soldater i alle de krige landet har deltaget i.
Antibiotikabehandlingen ligeså effektiv til patienter med Modic type 2 som til de patienter der har Modic type 1 og blandede type 1 og 2. Forklaringen er som tidligere nævnt, at man tidligere skelnede skarpt mellem om patienter havde Modic type 1 eller Modic type 2. Men den nyeste forskning har vist, at det der afgør typen af Modic forandringer hovedsageligt er typen af MR-scanner patienterne har fået taget deres billeder i. Der findes to typer af MR-scanner en lavfelt MR-scanner og en højfelt MR-scanner, det er styrken på magneten der afgør om det er høj eller lavfelt. Professor Tom Bendix på Videncenter for Rygsygdomme og Radiolog Joan Solgård Sørensen har udført et meget elegant studie. I studiet MR-scannede de 20 patienter alle med Modic forandringer, både i en høj- og en lavfelt MR-scanner. Groft sagt viste studiet, at den samme patient der på billederne fra en lavfelt MR-scanner havde Modic type 1 forandringer, havde Modic type 2 forandringer billederne fra højfelt MR-scanner. Det betyder, at vi ikke kan stole på den klassificering i type 1 og type 2 som man tidligere har delt Modic forandringer i. Nu beskrives det som Modic forandringer uafhængigt at type, (se artikel 13).
 

Videnskabelige artikler til fordybelse

 
1. Albert HB, Kjaer P, Jensen TS, Sorensen JS, Bendix T, Manniche C Modic changes, possible causes and relation to low back pain. Med Hypotheses. 2008;70:361-8. Epub 2007 Jul 10.
2. Adams MA et al. Stress distribution s inside intervertebral discs. The effect of age an degeneration. The Journal of bone and joint surgery. British volume 1996;78:965-972.
3. Albert HB, Manniche C. Modic changes following lumbar disc herniation. Eur Spine J. 2007;16:977-82. Epub 2007 Mar 3.
4. Stirling A, Worthington T, Rafiq M et al.: Association between sciatica and
Propionebacterium acnes. Lancet 2001;357:2024-2025.
5. Albert HB, Lambert P, Rollason J, Sorensen JS, Worthington T, Pedersen MB, Nørgaard HS, Vernallis A, Busch F, Manniche S, Elliott T. Is nuclear tissue infected with bacteria following disc herniations which leads to Modic changes in the adjacent vertebrae?Eur Spine J. 2013;22:690-6. Epub 2013 Feb 10.
6. Urquhart DM, Zheng Y, Cheng AC, Rosenfeld JV, Chan P, Liew S, Hussain SM, Cicuttini FM. Could low grade bacterial infection contribute to low back pain? A systematic review. BMC Med. 2015 Jan 22;13:13. doi: 10.1186/s12916-015-0267-x. Review
7. Zhe Chen, Yuehuan Zheng,Ye Yuan, Yucheng Jiao, Jiaqi Xiao, Zezhu Zhou, and Peng Cao.Modic Changes and Disc Degeneration Caused by Inoculation of Propionibacterium acnes inside Intervertebral Discs of Rabbits: A Pilot Study. BioMed Research International, Volume 2016 (2016), Article ID 9612437
8. Stefan Dudli, Ellen Liebenberg, Sergey Magnitsky, Steve Miller, Sibel Demir-Deviren, Jeffrey C Lotz. Propionibacterium acnes infected intervertebral discs cause vertebral bone marrow lesions consistent with Modic changes. J Orthop Res. 2016 Apr 21. doi: 10.1002/jor.23265. [Epub ahead of print]
9. Zhe Chen, Peng Cao, Zezhu Zhou, Ye Yuan, Yucheng Jiao, Yuehuan Zheng, Overview: the role of Propionibacterium acnes in nonpyogenic intervertebral discs, International Orthopaedics, pp 1-8, First online: 28 January 2016, Review Article
10. Urquhart DM et al Could low grade bacterial infection contribute to low back pain? A systematic review BMC Medicine volume 13, Article number: 13 (2015)
11. Ganko R, et al Can bacterial infection by low virulent organisms be a plausible cause for symptomatic disc degeneration? A systematic review Spine (Phila Pa 19762015 May 15;40(10):E587-92. doi: 10.1097/BRS.0000000000000832.
12. Gilligan JC, Cohen SP, Fischetti VA, Hirsch JA, Czaplewski LG, Chronic Low Back Pain, bacterial infection and treatment with antibiotics. The Spine Journal (2021), doi: https://doi.org/10.1016/j.spinee.2021.02.013.
13. Chen Z, Zheng Y, Yuan Y, et al. Modic changes and disc degeneration caused by inoculation of propionibacterium acnes inside intervertebral discs of rabbits: a pilot study. BioMed Res. Int. ID 96124372016 (2016). PMID: 26925420
14. Dudli S, Liebenberg E, Magnitsky S, Miller S, Demir-Deviren S, Lotz JC. Propionibacterium acnes infected intervertebral discs cause vertebral bone marrow lesions consistent with Modic changes. J. Orthop. Res. 34(8), 1447–1455 (2016).
15. Albert HB, Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur. Spine J. 22(4), 697–707 (2013). PMID: 23404353
16. Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A, et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 367, l5654 (2019). PMID: 31619437
17. Kristoffersen PM, Bråten LCH, Vetti N, et al. Oedema on STIR modified the effect of amoxicillin as treatment for chronic low back pain with Modic changes—subgroup analysis of a randomized trial. Eur Radiol (2020). https://doi.org/10.1007/s00330-020-07542-w.
18. Al-Falahi MA, Salal MH, Abdul-Wahab DM. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type I changes): a randomized clinical controlled trial of efficacy. The Iraqi Postgraduate Med. J. 13(3), 390–398 (2014).
19. Albert HB. Antibiotic treatment of patients with chronic low back pain and Modic changes. Schmerzen 33, 49-52 (2017).
20. Albert HB, Manniche C, Sorensen JS, Deleuran BW. Antibiotic treatment in patients with low-back pain associated with Modic changes Type 1 (bone oedema): a pilot study. Br. J. Sports Med. 42(12), 969–973 (2008). PMID: 18718972
21. Hammond A. Modic Antibiotic Spinal Therapy (MAST). Early experience in the use of antibiotics in Modic-related back pain (MRBP). A case report and prospective, open-label observational study. Kent Institute of Medicine and Surgery (2015). Unpublished.
22. Manniche C, Morsø L, Kiertzner L. Vertebral Endplate Changes / Modic Changes: An Audit Study Using Antibiotics in 147 Chronic Low Back Pain Patients. Global Spine J., Abstract, doi:10.1055/s-0036-1582898 (2016).
23. Palazzo C, Ferrari M, Lefevre-Colau MM, Nguyen C, Rannou F, Poiraudeau S. Lack of effectiveness of antibiotics in chronic low back pain with Modic 1 changes. Joint Bone Spine 84(4), 507-508 (2014). PMID: 27697400
24. Scheppers MO, Klopper H, Mylenbusch H. Treating Modic changes with a stepped care model. 10th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain, Antwerp, Belgium, Abstract (2019)
25. Gupta G, Jarzem P, Meredith MS, et al. Antibiotics in the Treatment of Patients With Lower Back Pain Associated With Modic Changes: A Case Series. U.S. Army Med. Depart. J. Oct-Dec 1-9 (2017). PMID: 29214613
26. Creany LC. BMJ response. Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A, et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 367, l5654 (2019).
27. Fairbank JCT. BMJ response. Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A, et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ 367, l5654 (2019).


Siden er sidst opdateret d. 13-08-2023
  Modicklinikken | Jernbanegade 4, 3. sal, 5000 Odense C.  | Tlf.: 21 83 04 43